ריתוך וחיתוך אקסוטרמי ותת-ימי

חיתוך אקסוטרמי + ריתוך וחיתוך תת ימי ואביזרים

borco ארה"ב

STRON

חיתוך אקסוטרמי + ריתוך וחיתוך תת ימי ואביזרים
borco ארה"ב