ריתוך וחיתוך תת מימי

חיתוך אקסוטרמי + ריתוך וחיתוך תת ימי ואביזרים

borco

borco חיתוך אקסוטרמי + ריתוך וחיתוך תת ימי ואביזרים
ארה"ב